Danmark lod USA sende radioaktivt spildevand i indlandsisen Det var med fuld tilladelse fra Danmark, at USA fra 1960 til 1963 sendte radioaktivt spildevand ned i Grønlands indlandsis. Det skete dog med meget skrappe krav til indholdet af radioaktivitet. Det viser et dokument fra Forskningscenter Risøs Direktionsarkiv ifølge Grønlands Radio KNR.